KommunikationsCenter Thisted

Velkommen til KCT

KCT er Thisted og Morsø kommuners kommunikationscenter. Vi tilbyder specialiseret undervisning, hvor målet er at vores tilbud skal forbedre din livskvalitet.
Se mere information og kontaktoplysninger i menuen foroven. I ”Vores undervisning” er en oversigt over, hvad vi kan hjælpe dig med. 

Vi tilbyder undervisning i at håndtere og kompensere for

 • følgerne af en erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse
 •  tale-, stemme og sprogvanskeligheder
 •  psykisk sårbarhed, depression, angst
 •  stress
 •  hørenedsættelse, hørevanskeligheder og brug af hjælpemidler
 •  indlæringsvanskeligheder

Vi tilbyder også kurser for fagfolk. Kontakt os gerne. 

Aktuelt lige nu

Foredrag om lyd-følsomhed

Alle mennesker oplever lyde, som er ubehagelige. Fx meget høje lyde,
musik man ikke kan lide eller hvis en kniv skraber over en tallerken. Det er normalt. 
Men hvis man ofte er generet af almindelige lyde, som ikke generer andre mennesker,
er der måske tale om lydfølsomhed – også kaldet hyperacuse.

Er du lydfølsom? – eller kender du nogen der er det? 
Foredrag om hyperacuse v. hørekonsulent Mette Grønlund 
Alle er velkomne 

 • Hvordan fungerer ørerne og hørelsen?
 • Lyd og støj - hvad er farligt?
 • Hvorfor bliver vi generet af visse lyde?
 • Hvorfor kan lyde give stærke følelser som fx angst, vrede eller afsky?
 • Hvad kan der gøres ved det?

Kom og hør foredraget og mød andre med samme problem. Der er teleslynge. 
Foredraget er gratis og åben for alle, som er bosiddende i Morsø- og Thisted Kommune.
Max. 20 deltagere

Hvor:

KommunikationsCenter Thisted, Kr. Kolds Gade 3,  2.,
7700 Thisted.

Tid: Torsdag d. 6. juni 2024 kl. 16.00-18.00
Tilmelding:

Tilmelding senest d. 31. maj til Kommunikationscenter Thisted på tlf. 99 17 27 25 eller mail: kommunikationscenter@thisted.dk

 

Unge hjerner

Unge Hjerner er et tilbud til unge om at få mulighed for et fællesskab med andre i samme situation. 

At være ung er at tage skridt fra barn til voksen, som er en stor udviklingsproces for os alle. Når man også har en erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse, er der særlige ting der skal tages hensyn til. Der er mange spørgsmål, om studier og uddannelse, identitet og selvværd, skånemuligheder og arbejdshensyn, eller andet om at være ung. Dette vil Unge Hjerner være et svar på. 

Projektet er landsdækkende, og støttes bl.a. af Tryg-fonden. Mere om projektet på landsplan kan læses her.

KCT har to konsulenter tilkoblet det lokale tilbud i vores område, da vi har de faglige kompetencer om skader og deres påvirkning. Tilbuddet er etableret i samarbejde med bl.a. den lokale hjerneskadeforening og landsforeningen samt med hjerneskadekoordiatorer m.fl. i begge kommuner. Hvad det går ud på, og mere info kan der læses om her

Hvor Fyrvejen 65, 7900 Nykøbing Mors
Tid Hver anden torsdag kl. 15-17

Alle ramte er velkomne.