Bestyrelsen

KommunikationsCenter Thisteds bestyrelse for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025

Bestyrelsesformand

Peter Sørensen
(udpeget af Thisted Kommunalbestyrelse)
E-mail: pets@thisted.dk

Bestyrelsesnæstformand

Kresten Sigshøj Jeppesen
(udpeget af Danske Handicaporganisationer)
E-mail: krestensigs@gmail.com

Øvrige medlemmer

Rasmus Christensen
(udpeget af Morsø Kommunalbestyrelse)
E-mail: rasc@morsoe.dk

Søren Pedersen
(udpeget af Danske Handicaporganisationer)
E-mail: hannefrausing@gmail.com

Mette Mikkelsen
(forældrerepræsentant, STU 2)

Ikke besat
(elevrepræsentant, STU 1)

Karen Kusk Nielsen
(deltagerrepræsentant, KCT)

Konsulent, Lillian Kristensen
(medarbejderrepræsentant, KCT)
Lærer, Per Digmann Bjerregaard
(medarbejderrepræsentant, STU 1)
Pædagog, Rikke Viola Rasmussen
(medarbejderrepræsentant, STU 2)

Tilforordnet bestyrelsen (uden stemmeret) og ydende sekretærbistand

Forstander, Jakob Lindberg Jensen
E-mail: jlje@thisted.dk

Viceforstander, Erik Gustavsson
E-mail: egu@thisted.dk

Afdelingsleder, Jane Leed
E-mail: jale@thisted.dk

Suppleanter

Peter Therkildsen
(Morsø Kommunalbestyrelse)

Anne Marie Lodahl
(Danske Handicaporganisationer)

Ikke besat
(deltagerrepræsentant)

Sanne Strømgaard
(medarbejderrepræsentant)